KONTAK: 0818 381 092

Ma'had Tahfizhul Qur'an Al-Firqotun Najiyah

Ma’had Tahfizhul Qur’an Al-Firqotun Najiyah
Ma’had Tahfizhul Qur’an Al-Firqotun Najiyah

Ma’had Tahfizhul Qur’an Al-Firqotun Najiyah adalah lembaga pendidikan Islam yang memadukan sistem pendidikan Salaf dan modern yang berkembang saat ini. Ma’had yang mengadopsi kurikulum Ma’had Tahfizhul Qur’an Isy Karima ini, tidak berada di bawah organisasi tertentu, tidak berafiliasi pada golongan atau jam’iyah tertentu, namun berjalan di bawah naungan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Visi

Mencetak kader Hafizh yang berjiwa Da’i dan Mujahid serta memiliki dasar-dasar ilmu syar’i yang kompeten.

Misi
 • Menyelenggarakan pendidikan tinggi Tahfizhul Qur’an dan ilmu-ilmu syar’i yang berbasis pesantren.
 • Mensyi’arkan dan menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat.
 • Mengembangkan pusat kajian dan keilmuan Al-Qur’an.
Materi Kuliah Ma’had ‘Aly Tahfizhul Qur’an
 • Aqidah
 • Tafsir
 • Ulumul Qur’an
 • Hadits
 • Ulumul Hadits
 • Fiqh
 • Ushul Fiqh
 • Qowaid ‘Arabiyah
 • Fiqhud Da’wah
 • Fiqhus Siroh
 • Al-Bahtsu
 • Sejarah dan Peradaban Islam
Kegiatan Ekstrakurikuler
 • Kristologi
 • Bahasa Jawa
 • IT (Multimedia)
 • Wirausaha
Video Profil Ma’had
Sarana Prasarana Ma’had
Sarana Prasarana Ma’had


Leave A Reply
Markaz Dakwah SMS Center